Ens ajudes a saber
per on passa la fauna?

Què és caminsdefauna.cat?

El projecte caminsdefauna.cat és el primer projecte de recerca participativa de Catalunya i, possiblement d’Europa, orientat a la captura de dades georeferenciades sobre connectivitat ecològica.

Els objectius principals del projecte són:

  1. Protegir la fauna en el seu camí a través de la xarxa viària i ferroviària
  2. Reduir el risc d’accident per als conductors
  3. Millorar l’eficiència de les intervencions orientades a potenciar la connectivitat ecològica.

La participació és oberta a tothom i les dades rebudes seran utilitzades tant per a la divulgació científica (mitjançant el visor del projecte) com per a la recerca i la investigació en termes de fauna i connectivitat ecològica.

Fes de les teves sortides de natura habituals quelcom útil i participatiu!

Si tens un smartphone amb GPS

O un GPS

O qualsevol altre sistema per prendre fotografies amb posicionament geogràfic…


El teu ajut pot ser molt útil per evitar els problemes que comporten les barreres al moviment de la fauna

 

El paisatge canvia ràpidament!

 

 

 

 

L’expansió del territori urbanitzat i les noves carreteres, amb un trànsit cada vegada més intens, han fragmentat els hàbitats on viu la major part de la nostra biodiversitat.

La fauna veu com es complica poder anar a llocs diferents dels seus hàbitats.

Quan envies una foto d’un rastre associat al lloc on l’has trobat i, molt especialment, quan envies informació sobre com és el lloc on has trobat el rastre…

Proporciones una informació molt útil per  saber coses tant importants com…


Saber com dissenyar passos de fauna eficients.

I a partir de dades reals per a cada espècie. A partir de les teves dades!

caminsdefauna.cat  és el nom del domini d’aquest projecte.  Aquest projecte és un crowdmap de la connectivitat ecològica de Catalunya.

Què és un crowdmap?

Un crowdmap és una evolució del concepte crowdsourcing: la delegació de tasques a una comunitat o grup gran de gent mitjançant una crida oberta.  Un crowdmap  és el crowdsourcing orientat a l’obtenció de dades georeferenciades. En aquest cas, per fer un mapa de la connectvitat ecològica de Catalunya.  El concepte de crowdsourcing té molt a veure amb les xarxes socials i amb les noves tecnologies.

A Catalunya hi ha una llarga tradició de recerca ecològica participativa, on potser l’exemple més conegut és l’Atles dels ocells nidificants a Catalunya. Fins i tot hi ha projectes de recerca participativa amb smartphones a escala comarcal.  El projecte caminsdefauna.cat és el primer projecte de recerca participativa de Catalunya i, possiblement d’Europa, orientat a la captura de dades georeferenciades sobre connectivitat ecològica.

Qui pot participar?

Qualsevol persona de qualsevol edat.  Encara que,  a les fases inicials d’aquest projecte, centrarem les tasques de difusió en el públic escolar, els que surten al camp en bici, els naturalistes, i tots aquells que estiguin vinculats al món associatiu.

Per a què serveix aquest crowdmap?

En termes funcionals, les dades que podeu aportar s’integren en una base de dades georeferenciada que s’anomena SICONEC (Sistema d’Informació de la Connectivitat Ecològica de Catalunya).

Esquema global del projecte caminsdefauna.cat

caminsdefauna.cat és molt més que un mapa:

  • És una base de dades oberta i que compleix amb la Directiva Inspire. Això vol dir que les dades generades per vosaltres seran sempre a la disposició de tots els científics i tècnics europeus que vulguin estudiar la connectivitat ecològica a Catalunya.
  • És un visor geogràfic que permet que tots vosaltres pugueu contemplar el resultat de les vostres aportacions i la dels vostres amics.  Sortiran sempre els noms dels autors i les seves fotos.
  • Aquesta informació serà a l’abast de les diferents administracions catalanes. Els estudis que es facin a partir d’aquestes dades també seran oberts.  I tot això ha de servir per protegir la fauna, reduir el risc d’accident per als conductors i millorar l’eficiència de les intervencions orientades a potenciar la connectivitat ecològica.

Es tracta de transformar les vostres dades en informació útil!