Ens ajudes a saber
per on passa la fauna?

Carreteres i fauna

Les carreteres són un factor de reducció de les poblacions faunístiques i són també un factor de barrera.

En molt poques ocasions una carretera és completament impermeable al pas de fauna. L'amplada de la carretera; la intensitat del tràfic; la llum dels vehicles i el soroll, són els principals factors que impedeixen el pas de fauna.

Als crepuscles, quan l’activitat de molts animals augmenta,  les llums dels vehicles enlluernen a molts animals quan intenten creuar la carretera. Perden capacitat de reacció i són així atropellats. Aquest és un factor important pel que fa a les poblacions faunístiques. Per exemple un estudi realitzat al Regne Unit l’any 1992, indicava que el 20% de la població de toixons mor cada any com a conseqüència dels atropellaments a les carreteres. Morien és animals dels que naixien cada any.  Això vol dir que, en aquell moment i en aquell país, les carreteres estaven extingint els toixons. No sabem si aquesta situació passa en algun lloc de Catalunya.

Potser hi ha llocs a Catalunya on les col·lisions amb vehicles és un factor d'extinció local, en morir més animals dels que neixen.

Quan les carreteres tenen un tràfic intens o quan tenen tanques que impedeixen el pas de la fauna, es transformen també en barreres que separen poblacions d’una mateixa espècie.

Les carreteres redueixen poblacions i actuen també com a barreres que separen poblacions que abans estaven connectades

Un dels objectius d’aquest projecte és precisament que vosaltres ens ajudeu a identificar zones on es concentren atropellaments (punts d’agregació de col·lisions) i que, aportant informació dels passos de fauna que funcionen, doneu informació per dissenyar les estratègies més eficients per a cada espècie i per a cada tipologia de situació.

Amb el teu ajut podrem dissenyar millors formes d’evitar els accidents i per dissenyar passos de fauna eficients.